медиа

обучение

Доли Медия Студио ЕООД изпълнява проект №BG-RRP-3.004-2331-C01, наименование: Технологична модернизация в предприятието по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, на стойност: 765 000.00 лв., от които 306 000.00 лв. безвъзмездно финансиране. Безвъзмездната помощ е 40%. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца: 10.04.2023 – 10.04.2024.
Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на Доли Медия Студио ЕООД на българския, европейския и световен пазар, чрез увеличаване производствения капацитет и засилване на експортния потенциал. Целта ще бъде постигната чрез инвестиции в активи, което ще гарантира производство на конкурентноспособни услуги с високо качество, удовлетворяващи изискванията на пазара и клиентите.

Фирма Доли Медия Студио ЕООД изпълнява проект № Договор № BG16RFOP002-2.089-0082-C01, наименование: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, на стойност: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 24.03.2022 г. до 24.06.2022 г.

Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Доли Медия Студио ЕООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.040-1605-C01, наименование: „Подобряване на производствения капацитет на Доли Медия Студио ЕООД чрез закупуване на високотехнологично оборудване“ по процедура: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 1 068 935.00      лв., от които 573 243.82 лв. европейско и 101 160.68 лв. национално съфинансиране.  Безвъзмездната помощ е 63.09% – 674 404.50 лв. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца, от 15.12.2020 г. до 15.12.2021 г.

 

Общата цел на проекта е да се повиши производствения капацитет на Доли Медия Студио ЕООД и да се разширят пазарните позиции на предприятието. В резултат на изпълнение на проекта се очаква: Подобряване на показателите за икономическо развитие на компанията; Увеличаване на производителността и приходите; Повишаване на качеството на произвежданите; Увеличаване на пазарния дял.