media

school

В изпълнение на проект  BG-RRP-3.006-0333-C01, Доли Медия Студио ЕООД обявава тръжна процедура за избор на изпълнители с предмет:

Изграждане на нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление с инсталирана мощност 330 kW, в комбинация с локални съоръжения за съхранение  на произведената електроенергия с капацитет 440 кWh“

 Срок за подаване на оферти: 13.06.2024г.

Искания за разяснения могат да бъдат изпращани до 4 календарни дни преди крайния срок за подаване на оферти.

Всички документи по процедурата могат да бъдат свалени от тук: линк

Наименование на проекта: Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии
Краен получател: ДОЛИ МЕДИЯ СТУДИО ЕООД
Обща стойност: 990 000,00 лв., от които 495 000,00 лв. безвъзмездно финансиране.
Начало: 10.11.2023 г.
Край: 10.05.2025 г.

Доли Медия Студио ЕООД изпълнява проект  BG-RRP-3.006-0333-C01, наименование: „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“ по процедура: BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, на стойност: 990 000.00 лв., от които 495 000.00 лв. безвъзмездно финансиране. Безвъзмездната помощ е 50%. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца: 10.11.2023 – 10.05.2025г.
Комбинирането на нови ВЕИ с локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия в Доли Медия Студио ЕООД ще допринесе за увеличаване на гъвкавостта на националната енергийна система посредством развитие на нови съоръжения за съхранение, които да адресират непостоянния характер на този тип енергия.

Реализирането на инвестициите по настоящето проектно предложение ще подпомогне изпълнението на целите на Енергийния съюз за сигурна, устойчива, конкурентоспособна и икономически достъпна енергия. Допълнително, инвестициите по проекта са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на предприятието.

Доли Медия Студио ЕООД изпълнява проект №BG-RRP-3.004-2331-C01, наименование: Технологична модернизация в предприятието по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, на стойност: 765 000.00 лв., от които 306 000.00 лв. безвъзмездно финансиране. Безвъзмездната помощ е 40%. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца: 10.04.2023 – 10.04.2024.
Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на Доли Медия Студио ЕООД на българския, европейския и световен пазар, чрез увеличаване производствения капацитет и засилване на експортния потенциал. Целта ще бъде постигната чрез инвестиции в активи, което ще гарантира производство на конкурентноспособни услуги с високо качество, удовлетворяващи изискванията на пазара и клиентите.

Фирма Доли Медия Студио ЕООД изпълнява проект № Договор № BG16RFOP002-2.089-0082-C01, наименование: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, на стойност: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 24.03.2022 г. до 24.06.2022 г.

Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Доли Медия Студио ЕООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.040-1605-C01, наименование: „Подобряване на производствения капацитет на Доли Медия Студио ЕООД чрез закупуване на високотехнологично оборудване“ по процедура: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 1 068 935.00      лв., от които 573 243.82 лв. европейско и 101 160.68 лв. национално съфинансиране.  Безвъзмездната помощ е 63.09% – 674 404.50 лв. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца, от 15.12.2020 г. до 15.12.2021 г.

 

Общата цел на проекта е да се повиши производствения капацитет на Доли Медия Студио ЕООД и да се разширят пазарните позиции на предприятието. В резултат на изпълнение на проекта се очаква: Подобряване на показателите за икономическо развитие на компанията; Увеличаване на производителността и приходите; Повишаване на качеството на произвежданите; Увеличаване на пазарния дял.