ContactAddress : Sofia 1836, 47 Levski-G
P: +359 2 9036161

F: +359 2 4700803
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
">E-mail: info@DoliMediaStudio.com

 

Doli Media Studio is conveniently located in a very quiet and peaceful area with great scenery all around. It is also well connected with the airport and the very center of Sofia easily reachable in under 10 minutes by car. Parking is not a problem either with 120 dedicated parking spaces.

 

 

 

If you are in the mood for a fine meal you are always welcome to try the delicious food in the canteen. You can choose to either sit inside or enjoy the nice weather outside.

 

 

 

If you just want to relax a bit, there are always the square at the front and the garden at the back.

 

 

-----------------------------------------------------------

Доли Медия Студио ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-1302-C01 „Повишаване конкурентоспособността на Доли Медия Студио ЕООД чрез закупуване на високо-технологично оборудване по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, на стойност 947 580.00 лв., от които 45% -  426 411.00 лв. безвъзмездна помощ. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца, от 20.06.2016 до 20.12.2017г.

Общата цел на проекта е повишаване конкурентноспособността на Доли Медия Студио ЕООД на българския, европейския и световен пазар, чрез увеличаване производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

В резултат на изпълнението на проекта, Доли Медия Студио ЕООД ще бъде в състояние да отговори на непрестанно повишаващите се технологични изисквания на своите клиенти, ще стабилизира позициите си и ще увеличи значително конкурентните си предимства. С реализацията на настоящия проект ще се затвърди и подобри качество на предлаганите от дружеството продукти и услуги.